Category Archives: Autoimmune

ANA positive แล้วยังไงต่อดี

ว่าด้วยเรื่องของมหากาพย์ ANA positive แล้วยังไง ไม่จบแค่นี้นะคะ ต้อง approach ไปต่ออย่างไร ???
สรุปในหน้าเดียวจาก Euroimmun เตรียมสอบแนะนำท่องทบทวนหน้านี้ค่ะ

Reference: Euroimmun

รวมลิ้งค์ https://linktr.ee/drwarayuwadee

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Discoid LE ผื่นดิสคอยด์ลูปัส

Discoid Lupus Erythematosus หรือ DLE

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

เป็น Chronic Cutaneous LE
⚙️ เกิดจาก autoantibodies และ T cell abnormality ทำให้เกิดการทำลายผิวที่ชั้น basal cell layer โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากถูกแสงแดดกระตุ้น
พบว่า smoking เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของโรค

⚙️ แบ่งเป็น
Localized DLE : ผื่นบริเวณ head and neck
Generalized DLE : ผื่นทั่วตัว
Hypertrophic DLE : ผื่นค่อนข้างหนา มักพบบริเวณ upper half of body และมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้ กลุ่มนี้อาจต้องวินิจฉัยแยกโรค Hypertrophic actinic keratoses, Squamous cell carcinoma, Hypertrophic lichen planus (มักพบ lower half of body), Prurigo nodularis

⚙️ ลักษณะผื่น เริ่มแรกสีแดง มีสะเก็ด ขอบเขตชัด หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาจะเกิดการฝ่อยุบตัวของผิวหนัง มีการขยายตัวของเส้นเลือด ขยายขนาดใหญ่ขึ้น และกลายเป็นแผลเป็นในที่สุด

⚙️ โดยส่วนมากมักเกิดผื่นบริเวณผิวหนังนอกร่มผ้าที่สัมผัสแสงแดด
หากพบที่ศีรษะ อาจทำให้เกิดผมร่วงและมีแผลเป็นที่หนังศีรษะตามมาได้ เรียกว่า Cicatricial alopecia
อย่างไรก็ตาม สามารถพบในร่มผ้าได้ แต่น้อยกว่า
หากพบที่หูบริเวณ concha เรียกว่า Concha sign เป็นลักษณะจำเพาะของโรคนี้
พบผื่นบริเวณเยื่อบุได้ 25% โดยเฉพาะริมฝีปากล่าง

⚙️ การวินิจฉัย

  • ส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
  • ส่งตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะอื่น เพื่อดูว่ามีภาวะ SLE ร่วมด้วยหรือไม่ โดยพบว่าผู้ป่วยที่มี localized DLE มัก associated SLE 3-5% และผู้ป่วย Generalized DLE มัก associated SLE 5-20%

⚙️ การรักษา

  • ป้องกันแสงแดด ทาครีมกันแดดสม่ำเสมอ SPF 30 เป็นอย่างน้อย สวมหมวกปีกกว้าง กางร่ม สวมเสื้อผ้ามิดชิด แขนยาว กางเกงขายาว
  • หยุดสูบบุหรี่ พบว่าช่วยให้โรคดีขึ้นได้
  • ยาทาสเตอรอยด์ขนาดความแรงปานกลางถึงมาก เช่น betamethasone, clobetasol cream หากไม่ตอบสนองอาจต้องใช้การฉีดยาสเตอรอยด์เข้าบริเวณรอยโรค หรือใช้แบบรับประทาน
  • ยาทากลุ่ม calcineurin inhibitor เช่น tacrolimus, pimecrolimue
  • ยารับประทานกลุ่ม antimalarial drug เช่น chloroquine, hydroxychloroquine และควรได้รับการตรวจตา macular screening สม่ำเสมอ
  • หากมีอาการรุนแรงไม่ตอบสนองต่อการรักษาข้างต้น อาจมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน เช่น methotrexate
  • ยากลุ่มอื่นที่มีรายงานว่าได้ผล ได้แก่ retinoids, thalidomide, MMF, dapsone

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Raynaud phenomenon

Raynaud_phenomenon มีอาการ 3 ระยะ

🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻🤟🏻

⭐️⭐️ เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น

🌈 ระยะที่ 1 : Vasoconstriction
เกิดการหดตัวของหลอดเลือด ทำให้นิ้วมีสีขาวซีด
🌈 ระยะที่ 2 : Tissue hypoxia
หลอดเลือดหมดตัวมากขึ้นจนเนื้อเยื้อขาดออกซิเจน ระยะนี้อาจพบมีอาการปวดหรือชา และนิ้วมีสีเขียวคล้ำ
🌈 ระยะที่ 3 : Repurfusion
หลอดเลือดกลับมาขยายตัวเข้าสู่ภาวะปกติ นิ้วจะกลับมาสีชมพูตามเดิม

อาการทั้ง 3 ระยะ อาจเกิดขึ้นเร็วมากเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงหลังได้รับสิ่งกระตุ้น และจะคงอยู่นานเท่าใดขึ้นกับภาวะที่เป็นต้นเหตุค่ะ

⭐️⭐️ อย่าลืมแยก Primary & Secondary โดยอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกายและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ มี clue ที่พอช่วยแยกได้ตามตาราง

Ref. Bolognia
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

เรียบเรียงโดยแพทย์หญิงวรายุวดี อมรภิญโญอายุรแพทย์โรคผิวหนัง


บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Rowell Syndrome

เป็นภาวะที่เจอได้ไม่บ่อยนัก สรุปคร่าว ๆ คือ

✅ มีลักษณะของ LE (Lupus Erythematosus) ร่วมกับ EM-liked lesion (Erythema Multiforme-liked)

✅ Characteristic immunologic pattern ที่พบ
▫️Speckled pattern ANA
▫️anti-Ro/SSA, anti-La/SSB
▫️RF (Rheumatoid Factor)

✅ พบบ่อยใน young adult อายุเฉลี่ย 30 ปี ส่วนในช่วงอายุอื่นสามารถพบได้ แต่น้อย

✅ พบบ่อยในเพศหญิง อัตราส่วน female : male ประมาณ 8:1

✅ ปัจจุบันมีการ proposed Criteria หลายอัน ดังตาราง แต่ยังไม่ข้อสรุปว่าเกณฑ์ใดมีความสมบูรณ์ที่สุด

✅ การรักษาที่มีรายงานว่าได้ผล ได้แก่ prednisolone, antimalatial drug, azathioprine, cyclosporine

รายละเอียดอื่น ๆ ของภาวะนี้อาจต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป


Reference
J Clin Aesthet Dermatol. 2020; 13(4): 40-42.

ความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.