Category Archives: Dermatology

สรุปโรคและสีที่มองเห็นจาก Wood’s Lamp Examination

การใช้อุปกรณ์ส่องผื่นที่เรียกว่า Wood’s lamp เป็นการตรวจวิธีที่ใช้เวลาไม่นาน ค่าใช้จ่ายไม่สูง ใครก็สามารถทำได้ถ้ามีอุปกรณ์และห้องมืด ๆ สักห้องค่ะ

โพสต์นี้รวบรวมว่า โรคหรือภาวะทางผิวหนังอะไร จะมีสีที่มองเห็นจากการส่องเป็นแบบใด ลองดูนะคะ

Wood’s lamp findings Helloskinderm
Wood’s lamp findings
Wood’s lamp findings

ยกตัวอย่าง

เชื้อราที่เล็บจากเชื้อ Pseudomonas เห็นเป็นสีเขียวจากการส่องด้วย Wood’s lamp
เชื้อแบคทีเรีย Cutibacterium acnes เห็นเป็นสีส้มแดงจากการส่องด้วย Wood’s lamp
ปัสสาวะของผู้ป่วย Porphyria cutanea tarda เห็นเป็นสีชมพูอมแดงจากการส่องด้วย Wood’s lamp

Refernce : J Clin Aesthet Dermatol. 2022;15(6):25-30.

Erythema nodosum (Update 2021) : Approach algorithm

Erythema nodosum ลักษณะเป็นตุ่มกดเจ็บใต้ผิวหนัง มักเป็นอาการของโรคทาง systemic disease บางอย่าง แต่บางรายอาจไม่มีสาเหตุ (idiopathic) ก็ได้เช่นกัน

หากมีอาการเหล่านี้ร่วม มักเป็น Secondary EN

Fever, malaise, headache, gastrointesti- nal complaints (such as abdominal pain, vomiting, and diarrhea), cough, lymphadenopathy

Clinical features

Erythematous tender nodules bilaterally on the shins หรืออาจเห็นเป็น Bruise-like appearance เรียกว่า “erythema contusiformis”

ผื่นมักอยู่บริเวณ lower leg อาจพบที่ ankle, thigh, forearm ได้ โดยทั่วไปผื่นสามารถยุบได้เองใน 1-6 สัปดาห์ กลายเป็นลักษณะคล้ายรอยช้ำ บางรายมีร่องรอย ulceration, scarring, or atrophy ได้

Clinical and histologic findings of Erythema nodosum (Reference American Journal of Clinical Dermatology 2021;22:367–378.)

Histologic findings

พบ predominantly septal panniculitis without vasculitis (Fig. 2a)

Early lesions

Hemorrhage and edematous septa with a prominent mixed inflammatory infiltrate consisting of lymphocytes, histiocytes, eosinophils, and numerous neutrophils, infiltrating from the septa to the periphery of the adjacent lobules

Late lesions

The effacement of lobules with fibrotic and thickened septa infiltrated by lymphocytes, histiocytes, multinucleated giant cells, and just a few neutrophils (Fig. 2b). The radial Miescher’s granulomas consist of small collections of histiocytes arranged around a central star-shaped cleft. This is a relatively specific but not pathognomonic feature. Small- and even medium-sized vasculitis has occasionally been reported

Etiology

แบ่งเป็น Primary EN ไม่ทราบสาเหตุ และ Secondary EN ดังตาราง

Etiology of erythema nodosum​
Etiology of erythema nodosum (Reference American Journal of Clinical Dermatology 2021;22:367–378.)

Approach to Erythema nodosum

เมื่อพบผื่นลักษณะข้างต้น ควรทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยแยกโรค และตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยให้ work up ตามอาการที่สงสัยโรค ไม่จำเป็นต้องส่งตรวจหาทุกโรค

Approach to Erythema nodosum
Approach to Erythema nodosum (Reference American Journal of Clinical Dermatology 2021;22:367–378.)

Differential diagnosis

ลักษณะก้อนใต้ผิว ไม่ใช่ลักษณะของ erythema nodosum เพียงโรคเดียวเท่านั้น จึงต้องทำการตัดชิ้นเนื้อผิวหนังเพื่อแยกโรคที่มีอาการคล้ายกัน ดังตาราง

Differential diagnosis of EN
Differential diagnosis of EN (Reference American Journal of Clinical Dermatology 2021;22:367–378.)

Treatment

Supportive treatment เพื่อลดอาการปวดบวม ได้แก่ Compression with limb elevation ร่วมกับการรักษาด้วยยาอื่น ๆ ตามตาราง

Treatment of Erythema nodosum
Treatment of EN (Reference American Journal of Clinical Dermatology 2021;22:367–378.)

Prognosis

ส่วนใหญ่พยากรณ์โรคดี หายได้เอง

กรณีที่มี secondary causes แนะนำรักษาโรคต้นเหตุ และหากมี drug induced ควรหยุดยาที่เป็นต้นเหตุ

Reference : American Journal of Clinical Dermatology 2021;22:367–378.

Update and Management ตุ่มคัน (Prurigo nodularis) 2022

สรุปใจความสำคัญอัพเดทและยารักษาใหม่ ๆ

ลักษณะผื่น

เป็น crusted or excoriated, hyperkeratotic, light to bright red papules, nodules or plaques with hyperpigmented margin

มีหลายขนาด อาจเล็กมิลลิเมตรหรือใหญ่ได้ถึง 3 เซนติเมตรมัก

ข้อสังเกต คือ มักอยู่บริเวณที่มือเอื้อมไปเกาถึง หากอยู่ที่หลัง จะเห็นบริเวณผิวหนังปกติที่เกาไม่ถึงเป็นรูปคล้ายผีเสื้อ เรียกว่า Butterfly sign 🦋

Pathogenesis

เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการ neuronal sensitization, inflammation, and pruritus

Grading

mild (<20 lesions)

moderate (20-100 lesions)

severe (>100 lesions)

อย่าลืมหาสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดอาการคัน

ทั้งโรคผิวหนัง และ โรค systemic disease โดยเฉพาะ chronic renal disease, diabetes, neuropathic disease, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, congestive heart failure, high blood pressure,

อย่าลืมหาโรคร่วมอื่นที่อาจพบด้วย เช่น

atopic dermatitis, plaque psoriasis, lichen planus, or dermatitis herpetiformis

บางรายมีภาวะซึมเศร้าร่วมได้

การรักษาปรับยาตาม algorithm step ตามรูป ได้แก่

Prurigo nodularis treatment algorithm​
Prurigo nodularis treatment algorithm

ยาทา : topical corticosteroid,calcineurin inhibitor

ยากิน : immunosuppressant, gabapentinoid, thalidomide

ยาต้านฮิสตามีนมักไม่ค่อยได้ผล

หากมีโรคประจำตัวหลายอย่าง กังวลเรื่องผลข้างเคียงของยากิน อาจใช้การฉายแสง

Emerging treatments ได้แก่

• Targeting IL-31 and its receptor IL-31RA : Nemolizumab

• Anti-IL-4RA monoclonal

antibody : Dupilumab

• Opioid antagonists and cannabinoid

• Mu opioid receptor antagonists : Naloxone and naltrexone

• Mixed agonist/antagonist of the mu receptor and partial kappa agonist : nalbuphine

References

Dermatol Ther (Heidelb) 2022; 12, 2039–2048.

J Dtsch Dermatol Ges 2017;8:860–72

Dermatol Clin 2018 Volume 36, Issue 3, July 2018, Pages 189-197

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

ขนคิ้วร่วง..บอกโรคได้นะ

ขนคิ้วร่วง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งโรคทางพันธุกรรม หรือ โรคทางกายอื่น ๆ หากไม่แน่ใจว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่ แนะนำปรึกษาแพทย์เฉพาะทางช่วยประเมินค่ะ

ขนคิ้วร่วง อาจเรียกว่า “Madarosis” เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

• โรคทางพันธุกรรม
• โรคติดเชื้อ เช่น เชื้อรา, ซิฟิลิส, โรคเรื้อน, วัณโรค
• โรคทางอิมมูน เช่น รากผมอักเสบ, เอสแอลอี, โรคหนังแข็ง
• โรคต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์
• โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดลูคีเมีย/ลิมโฟมา
• โรคจากการสะสมสารที่ผิวหนัง เช่น sarcoidosis, amyloidosis, scleromyxedema, alopecia mucinosa
• โรคดึงขนคิ้วตัวเอง (Trichotillomania)
และโรคอื่น ๆ อีก

ซึ่งจะต้องใช้วิธีการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และ ตรวจเพิ่มทางห้องปฏิบัติการ อาจต้องมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย

หากไม่แน่ใจว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่ แนะนำปรึกษาแพทย์เฉพาะทางช่วยประเมิน

ภาพสรุป

ขนคิ้วร่วง madarosis
ขนคิ้วร่วง madarosis

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

อัพเดทยาทาผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

อัพเดทเพิ่มเติม ยาทาที่ approved ใช้ในผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis)

1) Topical JAK1/2 inhibitor

Ruxolitinib cream : ใน mild to moderate AD ใน age 12+ yrs

2) Topical PDE inhibitor

Crisaborole : ใน mild to moderate AD ใน age 3+ yrs
Roflumilast cream & Difamilast ointment : ใน moderate to severe AD ใน age 2+ yrs

3) Tapinarof is a novel, aryl hydrocarbon receptor-modulating agent

อยู่ใน phase III trial กรณี moderate to severe AD

Topical in atopic dermatitis ยาทาผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

Reference: Am J Clin Dermatol 23, 595–603 (2022).

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

แสง กับ การรักษาสิว (ตอน 1)

ข้อควรรู้ที่อยากเล่าให้ฟังเบื้องต้น เรื่องแสงกับการรักษาสิว มีดังนี้

✔️ สามารถใช้เสริมกับการรักษามาตรฐานด้วยยากิน ยาทาสิว
✔️ ควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์ และ เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
✔️ ชนิดของแหล่งกำเนิดแสง ความเข้มแสง ระยะเวลาการรักษา ในคนไข้สิวแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นกับแพทย์พิจารณา
✔️ การตอบสนองต่อการรักษาของแต่ละคนก็แตกต่างกัน

🔵 สีฟ้า ตื้นสุด
🟡 สีเหลือง ปานกลาง
🔴 สีแดง ลึกสุดครอบคลุมทุกชั้นผิว

✔️ กรณีสิว
สีฟ้า และ สีแดง มีข้อมูลว่าเสริมการรักษาสิวระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลางได้
กลไก คือ
• ลด C.acnes
• ลด Pore size
• ลดการอักเสบ

✔️ กรณี Rejuvenation & Photodamage
• LEDs สีฟ้า สีแดง สีเหลือง มีข้อมูลการศึกษาทั้ง 3 สี
กลไก คือ
กระตุ้น Ca2+, nitric oxide, matrix metalloproteinase ซึ่งช่วยในกระบวนการ collagen-stimulating pathways
• PDT ก็อาจช่วยได้ในแง่ photodamaged facial skin texture, wrinkles, and mottled pigmentation

หมอทำภาพสรุปมาให้

จบแล้วตอนที่ 1
ไว้มาต่อตอนที่ 2 ถ้ามีคนอยากอ่านค่ะ 🤭♥️

References

J Am Acad Dermatol. 2021 May ; 84(5): 1219–1231.

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.


สรุปอัพเดท IgA Vasculitis in Adult

สิ่งที่น่ารู้

IgAV เป็น subset ของ vasculitis mediated by IgA immune complex deposition
อาการแสดง ได้แก่ palpable purpura, abdominal pain, arthritis และ renal involvement
พบบ่อยในเด็ก ส่วนในผู้ใหญ่ที่ผ่านมาไม่มากเท่าในเด็ก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่ง underdiagnosis หรือไม่ ?

ข้อแตกต่าง IgAV ใน adult กับ child

ข้อแตกต่าง IgAV ใน adult กับ child
Reference JAAD Int 2022;8:71-8.

สาเหตุ

 • Idiopathic บ่อยสุด
 • Infection มักมีนำมาก่อน IgAV ประมาณ 4 สัปดาห์ ที่พบบ่อย คือ pneumonia, pyelonephritis, epididymitis, cellulitis
 • Drug เช่น beta lactam ATBs, tumor necrosis factor alpha blockers, antihypertensives, anticoagulants, NSAIDs, other analgesics
 • Vaccine

กรณี drug induced IgAV

ไม่ค่อยพบ glomerulonephritis และอาการมักดีขึ้นเร็วหลังหยุดยาต้นเหตุ

การวินิจฉัย IgAV in Adult

ปัจจุบันใช้ตาม The EULAR/PRINTO/PRES criteria (Sensitivity 99%) *ในเกณฑ์ไม่มีรวม constitutional symptoms ที่พบบ่อยอื่น ๆ เช่น fever, weight loss, fatigue [ตามรูป]

The EULAR/PRINTO/PRES criteria for IgA Vasculitis
Reference JAAD Int 2022;8:71-8.

ผื่นใน adult

 • ต่างจาก child คือ นอกจาก palpable purpura ที่พบบ่อยแล้ว ยังพบ bullae, pustules, necrotic or hemorrhagic purpura ได้มากกว่าเด็ก
 • ผื่นอาจไม่มีอาการ อาจคัน หรือ เจ็บก็ได้
 • Skin biopsy พบ LCV + DIF positive IgA
 • ส่วนใหญ่มักหายเองใน 2-3 สัปดาห์ ยกเว้นบางเคสอาจ refractory
 • หากผื่นไม่รุนแรง :
 • แนะนำพัก งดเดินเยอะ ยกขาสูง ใส่ compression stockings และกินยาลดอาการปวดตามอาการ
 • ยาทา topical corticosteroids
 • ยากิน oral corticosteroids ยัง controversy ในเคสไม่รุนแรง

หากผื่นรุนแรง : แนะนำรักษาข้างต้นร่วมกับพิจารณายาอื่นเพิ่ม ดังนี้

 • Colchicine 1 mkd ปรับเพิ่มลดตามผลข้างเคียง
 • Oral corticosteroids แนะนำในเคส painful and ulcerative lesion พบว่าช่วย prevent new lesion painful or ulcerative disease
 • Azathioprine
 • Dapsone
 • กรณี refractory case : rituximab or mycophenolate mofetil

อาการทางไต

มักพบ few weeks – several months ตามหลังผื่น
แนะนำ monitoring: UA, UPCR, Cr และดู blood pressure
ถ้าเข้าเกณฑ์ให้รักษาตามแนวทาง [ตามรูป]

Renal involvement in IgAV
Renal involvement in IgAV (Reference JAAD Int 2022;8:71-8.)

อาการทางเดินอาหาร

พบ colicky pain บ่อยสุด
หากรุนแรงมี vasculitis-induced bowel ischemia and edema อาจพบ nausea, vomiting, severe bloody diarrhea, ileus, bowel perforation
แนะนำตรวจ: stool occult blood และ serum factor XIII activity เมื่อมีอาการ

อาการทางข้อ

พบบ่อย transient, migratory, nondestructive arthritis หรือ arthralgia โดยเฉพาะ knee, ankle joint
แนะนำเลี่ยง NSAIDs เพราะอาจเพิ่ม risk renal & GI complication
หากมีอาการรุนแรง ใช้ acetaminophen, oral corticosteroids

Malignancy association

มักเป็น solid tumor อาจมาก่อนหรือตามหลังอาการ IgAV ประมาณ 6 เดือน
กลุ่มนี้มักมี high serum IgA level และ elderly
แนะนำพิจารณา Cancer screening ร่วมด้วยในกรณีที่หาสาเหตุที่พบบ่อยไม่เจอ ในผู้ป่วยอายุเยอะที่มี high serum IgA level

โดยสรุป คำแนะนำการตรวจเพิ่มเติมสำหรับ IgA Vasculitis in Adults

ตามแผนภูมินี้

Suggested management guideline for IgA Vasculitis in Adult (Reference JAAD Int 2022;8:71-8.)

Prognosis

 • Life treatening complication มักเกิดช่วง acute phase จาก bowel ischemia
 • Rare complication อาจพบ Pulmonary hemorrhage อาจเช็ค CXR
 • Relapse จำกัดความ คือ reappearance of clinical signs of IgAV หลังจาก symptom-free period อย่างน้อย 1 เดือน

Reference JAAD Int 2022;8:71-8.

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

รังสี UVA1 กับปัญหาผิว Skin

ภาพนี้สรุปได้ค่อนข้างครบถ้วนเรื่องผลของรังสี UVA1 หรือ Long UVA ต่อผิวหนัง
เราทราบดีว่ารังสีจากแสงอาทิตย์ที่ตกลงมาถึงพื้นโลกได้หลัก ๆ มี 3 อย่าง คือ UV, Visible light, Infrared

รังสี UV ที่ยิ่งความยาวคลื่นมากจะยิ่งทะลุทะลวงสิ่งกีดขวาง เช่น ก้อนเมฆ ชั้นโอโซน กระจก ความสูง สภาพอากาศ ฯลฯ ลงมาได้มาก โดยเฉพาะ UVA1 หรือ อาจเรียกว่า Long UVA (ซึ่งมีความยาวคลื่นมากกว่า UVA2 และ UVB ตามลำดับ) โดยพบว่า UVA1 สามารถทะลุทะลวงสู่โลกได้ถึง 80% ของรังสียูวีทั้งหมดทีเดียว

นอกจากนั้น UVA ยังสามารถทะลุผิวหนังลงได้ลึกถึงชั้นหนังแท้ (Dermis) ได้มากกว่า UVB ถึง 100 เท่า

กลไก คือ UVA1 หลังจากถูกดูดซับโดย UVA1 photon ก็จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาในผิว ส่งผลให้มีการสร้างสารอนุมูลอิสระ Reactive oxygen species (ROS) มากขึ้น สารตัวนี้จะไปทำลาย DNA ของเซลล์โดยการเกิด oxidative stress และส่งผลต่อผิวหนังตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ดังรูป)

ผลของ UVA1 ต่อผิวหนัง​
ผลของ UVA1 ต่อผิวหนัง

ดังนั้นการปกป้องผิวจากแสงแดดโดยเฉพาะ UVA จึงสำคัญมากถ้าหากไม่อยากเกิด Premature aging of skin ก่อนวัย

หากชอบบทความนี้ >> กดไลค์กดแชร์ และ กดติดตามเพจไว้ติดตามเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับผิวหนังที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่อย ๆ นะคะ
..หมอเจี๊ยบ..👩🏻‍⚕️


Reference
The Damaging Effects of Long UVA (UVA1) Rays: A Major Challenge to Preserve Skin Health and Integrity. Int. J. Mol. Sci. 2022; 23: 8243.

รวมลิ้งค์ https://opl.to/drwarayuwadee
บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

ทำความรู้จัก Benzalkonium chloride

Benzalkonium chloride​
Benzalkonium chloride

ในยุคปัจจุบันนี้ การล้างมือบ่อย ๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ที่ทุกคนต้องทำ

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ หลากหลายประเภทที่ช่วยอำนวยความสะดวกแบบไม่ต้องล้างออก เช่น เจลแอลกอฮอล์ มีหลายคนประสบปัญหาจากการใช้ คือ มือแห้ง ลอก อักเสบ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างในการปกป้องผิวสูญเสียหน้าที่ไป

ผลคือ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มือมากขึ้น และอีกอย่างคือ แอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้ ดังนั้น หลังจากใช้ (โดยเฉพาะชนิดที่ไม่ต้องล้างออก) ควรรอให้แห้งก่อนเข้าใกล้ไฟ เช่น ทำอาหาร สูบบุหรี่ เป็นต้น

1. Benzalkonium chloride ล่ะ..คืออะไร ❓

BKC (Benzalkonium chloride) เป็นสารลดแรงตึงผิวประจุบวก ในกลุ่ม Quaternary Ammonium Compound (QACs) ซึ่งนิยมทำมาฆ่าเชื้อทางการแพทย์เนื่องจากออกฤทธิ์กว้างต่อเชื้อจุลชีพ

2. BKC มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ❓

มีการนำไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น

 • ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น แชมพู ครีมนวดผม โลชั่นทาผิว เพื่อช่วยรักษาคุณภาพและเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
 • น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์
 • เป็นสารกันเสียในยาหยอดตา ยาพ่นจมูก
 • ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด (Disinfectant) ทั้งพื้นผิว เพดาน สระว่ายน้ำอาคารต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์
 • ผสมน้ำยาซักผ้าหรือปรับผ้านุ่มเพื่อช่วยฆ่าเชื้อ
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิว เช่น โฟมล้างมือ, sanitizer

3. BKC สามารถใช้ทำความสะอาดผิวกายของมนุษย์ได้หรือไม่ ❓

สามารถใช้ได้ปลอดภัย โดยไม่ก่อการระคายเคืองหรือทำร้ายผิว BKC สามารถใช้กับผิวหนังที่บอบบางหรือบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนได้
จะเห็นได้จากมีการนำมาผสมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม antiseptic สำหรับผลิตภัณฑ์อาบน้ำทำความสะอาดผิวกาย หรือผลิตภัณฑ์ล้างมือ

4. BKC สามารถออกฤทธิ์ที่ผิวได้นานหรือไม่ ❓

เนื่องจาก BKC เป็นกลุ่มสารลดแรงตึงผิวที่มีสภาพประจุบวก ทําให้คงตัวสูง สามารถเกาะบนผิวหนังได้ดี และสามารถเกาะติดวัสดุเส้นใยได้ดี จึงมีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้ยาวนานกว่าแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์จะหมดฤทธิ์เมื่อระเหยไปแล้ว นอกจากนั้น BKC ยังได้รับรองจาก FDA ว่าสามารถแอนตี้แบคทีเรียได้ยาวนาน 6 ชั่วโมง

PRACTICAL POINT

เคล็ดลับการใช้โฟมล้างมือแบบพกพา

คนที่ไม่สามารถใช้คลอรีนหรือแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดผิวได้ เช่น แพ้แอลกอฮอล์หรือมือแห้งอักเสบจากการใช้แอลกอฮอล์ อาจลองมองหาโฟมล้างมือแบบพกพาที่มี BKC เป็นอีกทางเลือก
เพราะ BKC มีความอ่อนโยน ไม่ก่อการระคายเคืองผิว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้ผิวแห้ง
แนะนำเลือกความเข้มข้นให้เหมาะสม ในการทําลายเชื้อโรคที่ผิวหนังซึ่งอยู่ระหว่าง 0.05-0.2%

ตัวอย่างโฟมล้างมือแบบพกพาที่มี BKC ที่อ่อนโยน ใช้ได้ทุกสภาพผิว เช่น Dr.KEEEN Hygienic Hand Foam [ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายบทความ]

BOTTOM LINE

การล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ถือเป็นการทำความสะอาดพื้นฐานหลัก ส่วนการใช้โฟมล้างมือแบบพกพา สามารถเลือกใช้เสริมได้ในกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เพราะเป็นวิธีที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และช่วยลดการติดเชื้อจากการสัมผัสได้
แต่อย่างไรก็ตาม หากมือสกปรกก็ควรล้างสิ่งสกปรกออกด้วยน้ำเปล่าและสบู่ให้สะอาดเสมอค่ะ


References

Appl Environ Microbiol. 2019 Jul 1; 85(13): e00377-19.
Benzalkonium chloride. Available at: http:// http://www.thwater.net/04-1227.htm. Accessed on Jan 9, 2013.
International Program on Chemical Safety, International Chemical Safety Card (ICSC) – Benzalkonium Chloride


[Disclaimer] สนับสนุนความรู้โดย
Dr.KEEEN Hygienic Hand Foam

ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือแบบพกพา
ส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ ไม่มีแอลกอฮอล์
อ่อนโยน ไม่ก่อการระคายเคือง
บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นและไม่แห้งหลังการใช้
เหมาะกับทุกสภาพผิว และ ผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์
สามารถใช้ได้ในเด็ก

สารสําคัญ:
AQUA / DECYL GLUCOSIDE / FRAGRANCE / GLYCERIN / BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION (มีคุณสมบัติ anti-bacteria) / CHAMOMILE EXTRACT

วิธีใช้: บีบโฟมลงบนฝ่ามือ ถูเบา ๆ ให้ทั่ว ใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ


บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.