Summary topical retinoids for acne (Updated)

ปัจจุบันมียาทาวิตามินเอที่มีข้อมูลรักษาสิวได้ แต่ละตัวจะจับกับตัวรับ retinoid receptors แตกต่างกันไป (ดังตาราง)

ส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังการรักษาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป ซึ่งช่วยได้ทั้งสิวที่หน้าและสิวที่ลำตัว

Tazarotene 0.1% ทั้งชนิด foam และ gel มีประสิทธิภาพเท่ากันในการรักษาสิวที่หน้า และ ลำตัว โดยแนะนำใช้เพียงวันละ 1 ครั้งก็เห็นผลการรักษาดี

Trifarotene จับกับตัวรับจำเพราะ RARgamma ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ anti-comedogenic, anti-inflammatory, anti-pigmentary activities และพบว่ามีประสิทธิภาพในการใช้รักษาสิวที่หน้าและสิวที่ลำตัวได้ดี มีการศึกษาว่าการใช้ในระยะยาว 52 สัปดาห์ พบว่าปลอดภัย ระคายเคืองค่อนข้างน้อย

เรียกได้ว่าเป็นความหวังของคนที่ใช้ topical retinoids ไม่รอดก็ว่าได้
รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมถ้ามีอัพเดทจะมาเล่าให้ฟังเรื่อย ๆ นะคะ ต้องรอติดตาม

Reference ตามแนบในรูป

รวมลิ้งค์ https://opl.to/drwarayuwadee
บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s