วิธีจัดการตุ่มคันตามตัว (Prurigo nodularis)

ตุ่มคันที่ไม่มีใครไม่เคยเจอเคส เจอทีปวดหมอง หายคันยากจริงๆ

ลักษณะเป็น crusted or excoriated, hyperkeratotic, light to bright red papules, nodules or plaques with hyperpigmented margin ดังรูป

ขนาดเล็ก มิลลิเมตร ถึง 3 เซนติเมตร

Ref. J Dtsch Dermatol Ges 2017;8:860–72.

แบ่ง Grading เป็น mild (<20 lesions, moderate (20-100 lesions), severe (>100 lesions)

มักอยู่ตามบริเวณรอยโรคหรือบริเวณที่เกาถึง หากอยู่ที่หลัง จะเห็นบริเวณผิวหนังปกติที่เกาไม่ถึงเป็นรูปคล้ายผีเสื้อ เรียกว่า Butterfly sign 🦋

Ref. J Dtsch Dermatol Ges 2017;8:860–72.

อย่าลืมหาสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดอาการคัน ทั้งโรคผิวหนัง และ โรค systemic disease โดยเฉพาะ chronic renal disease, diabetes, neuropathic disease เป็นต้น

การรักษา

ปรับยาตาม algorithm step ตามรูป

Ref. J Dtsch Dermatol Ges 2017;8:860–72.

Reference
J Dtsch Dermatol Ges 2017;8:860–72.
Dermatol Clin 2018 Volume 36, Issue 3, July 2018, Pages 189-197
https://doi.org/10.1016/j.det.2018.02.003

——————————————

รวมลิ้งค์ https://opl.to/drwarayuwadee

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s