คู่มือดูแลแผลผ่าตัดคลอด S-Mom Club

ขอบคุณ S-Mom club ที่ชวนให้หมอเจี๊ยบเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนบทความให้ความรู้เรื่องการดูแลแผลผ่าคลอดเพื่อลดความเสี่ยงเกิดแผลเป็นหรือติดเชื้อค่ะ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่มได้ฟรีที่นี่เลย

Click to access S-Mom_C-Section_Guide.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s