สัญญาณเหล่านี้บ่งบอกว่า ควรหยุดทาสเตอรอยด์ได้แล้ว

ผลข้างเคียงต่อผิวหนัง เส้นขน หลอดเลือดที่ผิวหนัง บางอย่างหากปล่อยทิ้งไว้หรือยังทาต่อไป อาจเป็นผลข้างเคียงจากการทายาสเตอรอยด์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้และ คงอยู่ถาวรตลอดไป

ภาวะติดสารสเตอรอยด์ สามารถแก้ไขได้ อย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์

ผลข้างเคียงของการทายาสเตอรอยด์

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s