Choose Sunscreen

1) อาจเลือกตามลักษณะผิว และ กิจกรรมที่ทำ

2) กลุ่มครีมกันแดดที่ป้องกัน Blue light อาจไม่จำเป็นสำหรับทุกคน แนะนำในคนที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อย ๆ

3) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดด ***ส่วนนี้จะมาอัพเดทเรื่อย ๆ หากมีอะไรใหม่ ๆ ลองเข้ามาดูได้บ่อย ๆ ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s