เมื่อไหร่รอยช้ำจะหายไป

Bruise เมื่อไหร่รอยช้ำจะหายไป

กาลเวลาเปลี่ยนฉันใด..สีของรอยฟกช้ำก็เปลี่ยนฉันนั้น อย่างน้อย 2 สัปดาห์จึงค่อยๆเริ่มจางลงไป

สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิด bruising

RICE

R : Rest
I : Immobilization
C : Cold compression
E : Elevation

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️


บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s