มองผิวหนัง..ทะลุถึง Tuberous Sclerosis Complex

ที่มา Fitzpatrick 8th edition

เพียงเรามองหารอยโรคบางอย่าง จะเห็นว่าได้ข้อมูลของ Major และ Minor criteria มาหลายอย่างเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดยแพทย์หญิงวรายุวดี อมรภิญโญ อายุรแพทย์โรคผิวหนัง

©👩🏻‍⚕️HELLO SKIN by หมอผิวหนัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s