อย่าลืมปรุงเห็ดชิตาเกะให้สุกก่อนรับประทานนะคะ

ภาพผื่นของผู้ป่วย (ที่มา JAAD Case Reports 2015;1:117-9.)

ผู้ป่วยชาย 23 ปี มาพบหมอที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการผื่นคันตามรอยเกา และมีตุ่มหนองเล็กๆทั่วตัว โดยเฉพาะที่คอและซอกพับ ผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ

ประวัติเพิ่มเติมคือ ทานเห็ดชิตาเกะที่ปรุงไม่สุกก่อนมีผื่นขึ้น

ตรวจร่างกายดังรูป พบมี
✔️ Pruritic erythematous to violaceous streaks distributed in flagellate pattern symmetrically over his limbs, becoming confluent over his chest and scalp
✔️ Discrete pustules on trunk and intertrigenous area

🌈 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
🔹 Skin prick test ต่อ Uncooked Shiitake mushroom ให้ผล positive

ภาพ Skin prick test positive (ที่มา JAAD Case Reports 2015;1:117-9.)

🌈 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น

Pustular flagellate dermatitis due to consumption of shiitake mushroom หรือเรียกว่า Shiitake toxicoderma หรือ Shiitake dermatitis

หลังได้รับการรักษาด้วยยาทากลุ่มสเตอรอยด์ ผื่นยุบดีในเวลา 2 สัปดาห์

ภาพผื่นหลังการรักษา 2 สัปดาห์ (ที่มา JAAD Case Reports 2015;1:117-9.)

สิ่งที่ได้เรียนจากเคสนี้

🍄 Shiitake mushroom หรือ Lentinula edodes เป็นเห็ดที่นิยมทำมารับประทานเป็นอย่างมาก หรือที่บ้านเราเรียก “เห็ดหอม” นั่นเอง และมีโอกาสทำให้เกิดอาการผื่นแพ้ดังกล่าวได้หากไม่ปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

🍄 ผู้ป่วยมักเกิดผื่น 12 ชั่วโมง ถึง 5 วัน หลังทานเห็ดชิตาเกะที่ปรุงไม่สุก เนื่องจากผ่านกลไล delayed-type Systemic hypersensitivity ต่อ Lentinan ซึ่งเป็นสาร allergen ที่พบในเห็ดชนิดนี้ โดยสามารถถูกทำลายได้ที่อุณหภูมิ 130-145 องศาเซลเซียส

🍄 ผื่นที่เกิดเป็นเส้นตามรอยเกานั้นเกิดจากปรากฏการณ์ของ koebner phenomenon

🍄 Flagellate dermatitis นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในภาวะอื่นๆได้ ดังนี้ค่ะ
⭐️ Dermatomyositis
⭐️ Adult-onset Still’s disease
⭐️ Drugs: docetaxel, bleomycin

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

ที่มา

JAAD Case Reports 2015;1:117-9.

👩🏻‍⚕️ เรียบเรียงบทความโดย แพทย์หญิงวรายุวดี อมรภิญโญ อายุรแพทย์โรคผิวหนัง

HELLO SKIN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s