ตุ่มเล็ก ๆ ที่หน้าในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

ตุ่มเล็ก ๆ ที่หน้าในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ดังรูป เรียกว่า Trichodysplasia Spinulosa ‼️

Reference: doi:10.1001/jamadermatol.2020.3986

ลักษณะรอยโรค

• ตุ่มเล็กๆมากมาย ดังรูป numerous erythematous to skin-colored follicular papules with central white spicules
• พบได้เยอะบริเวณ central face
• บางคนมีขนคิ้วและขนตาร่วงหลุดได้

ตรวจพบ human polyoma virus ได้ในน้ำลาย, เลือด, nasal swabs รวมทั้งบริเวณผื่นรอยโรคได้

วินิจฉัยแยกโรค

• Lichen spinulosus
• Multiple minute digitate hyperkeratosis
• Spiculate demodicosis
• Lichen planopilaris
• Keratosis pilaris
• Trichostasis spinulosa
• The follicular spicules of multiple myeloma

การตัดชิ้นเนื้อ

สามารถช่วยแยกโรคข้างต้นได้

การรักษา

1% to 3% topical cidofovir
Oral valganciclovir
Reduction of immunosuppression
ปัจจุบันเริ่มมีรายงาน Leflunomide
แนะนำให้เริ่มด้วย topical treatment ก่อนเสมอ เนื่องจากยารับประทานอาจมีผลข้างเคียงเยอะ และการลดยากลุ่มยากดอิมมูนควรต้องคิดให้ดีเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิด graft rejection ตามมาได้

สรุป

ภาวะนี้พบไม่บ่อย แต่ควรนึกถึงหากพบรอยโรคดังกล่าวในกลุ่มคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ immunosuppression หรือ posttransplantation

Reference
JAMA Dermatology
Published Online: November 4, 2020. doi:10.1001/jamadermatol.2020.3986

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s