ซักประวัติโรคผิวหนังชาวต่างชาติอย่างไร

เมื่อคนไข้ชาวต่างชาติมาตรวจโรคผิวหนัง .. อย่าเพิ่งหนี เราต้องเผชิญหน้า.. ลุยยย!!!

คำที่คนไข้มักพูดเป็น Chief complaint มีอะไรบ้าง และเราต้องซักประวัติอะไรเพิ่มเติมบ้าง


👩‍⚕️What’s on his/her face?

สิว – Acne (คำนามนับไม่ได้)/ Pimples/ Zits
ฝ้า – Blemish, melasma
กระ – Freckles
จุดด่างดำ – Spots
ไฝ – Mole
แผล – Ulcer
รอยแผลเป็น – Scars
รอยตีนกา – Crow’s feet
ริ้วรอย – Wrinkles
รอยแดง – Red spot
น้ำเหลืองไหล – Oozing
ตุ่มน้ำ – Blistering
คัน – Itching

👩🏻‍⚕️: สิ่งที่ต้องซักประวัติเกี่ยวกับผื่นมีอะไรบ้าง

⭐️⭐️History of presenting complaint

💙 Onset: When did the skin problem start? Was the onset acute or gradual?

💙 Course – has the rash/skin lesion changed over time?

💙 Intermittent or continuous – is the skin problem always present or does it come and go?

💙 Duration of the symptom if intermittent – minutes/hours/days/weeks/months/years

⭐️⭐️ Location/distribution: Where is the skin problem? Number of lesions? Is it spreading?

⭐️⭐️ Precipitating factors – are there any obvious triggers for the symptom?

⭐️⭐️ Relieving factors – does anything appear to improve the symptoms (e.g. steroid cream)?

⭐️⭐️ Associated features – are there other symptoms that appear associated (e.g. fever/malaise)?

⭐️⭐️ Previous episodes – has the patient experienced this problem previously? When? How long for? Was it the same or different than the current episode?

⭐️⭐️ Previous or current treatment for this skin problem (did it work?): Prescribed medication Over the counter medication

⭐️⭐️ Contact history – has the patient been in contact with an infectious skin problem (e.g. chickenpox)?

⭐️⭐️ Sun exposure (including sunbed use) Important when considering skin cancer in the differential diagnosis Ask the patient about how their skin reacts to sun exposure to help determine their skin type (Fitzpatrick scale)

⭐️⭐️ หากผื่นนั้นมีอาการปวดร่วมด้วย สิ่งที่ต้องถามเพิ่มเติมคือ

Site – where is the pain?

Onset – when did it start? / sudden vs gradual?

Character – sharp / dull ache / burning

Radiation – does the pain move anywhere else?

Associations – other symptoms associated with the pain?

Time course – worsening / improving / fluctuating / time of day dependent

Exacerbating/Relieving factors – does anything make the pain worse or better?

Severity – on a scale of 0-10, how severe is the pain?

👩🏻‍⚕️ นอกจากนั้นประวัติในอดีตที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังก็สำคัญนะคะ

✅ Skin disease

• Skin cancer

• Atopy – eczema / hay fever / asthma

• Other dermatological conditions

✅ Other medical conditions – many of which can have dermatological manifestations

• Diabetes – acanthosis nigricans / scleroderma diabeticorum / necrobiosis lipoidica diabeticorum Inflammatory bowel disease – pyoderma gangrenosum / erythema nodosum

👩🏻‍⚕️ อย่าลืมซักประวัติเรื่องยาด้วยนะคะ

Drug history

• Skin treatments – creams / ointments / UV therapy / antibiotics / biologics

• Regular medication – including length of treatment (paying particular attention to those started around the time of the skin problem)

• Antibiotics

• Over the counter drugs

• Cosmetics • Herbal remedies

👩🏻‍⚕️ ประวัติครอบครัวก็สำคัญนะจ๊ะ

Family history
• Skin conditions – e.g. psoriasis / hereditary hemorrhagic telangiectasia
• Skin cancer
• Atopy – eczema / asthma / hay fever


👩🏻‍⚕️ ผื่นบางอย่างก็สัมพันธ์กับหน้าที่การงานและอาชีพ ที่พักอาศัยรวมทั้งพฤติกรรมส่วนตัวต่างๆ ซักให้หมดค่ะ

Social history
• Occupation – Are the skin problems worse at work?
Do the skin problems improve when the patient is off from work?
Is the patient exposed to any skin irritants or other hazardous substances?

• Smoking – How many cigarettes a day? How many years have they smoked for?
• Alcohol – How many units a week? – type / volume / strength of alcohol
• Recreational drug use – e.g. cellulitis from IV drug injection sites

Living situation:

• Own home/care home – adaptations / stairs?
• Who lives with the patient? – is the patient supported at home?
• Any carer input? – what level of care do they receive?
• Any recent changes at home that could be related to skin problems (e.g. new detergent causing allergic reaction to clothing)

Activities of daily living:

• Is the patient independent and able to fully care for themselves?
• Can they manage self-hygiene/housework/food shopping?
• Travel history
Where did the patient travel to?
How long was the patient there?
Is the patient aware of any exposure to infectious disease?
• Sun exposure – was the skin problem worsened by sun exposure? (e.g. facial rash in lupus)

🏳️‍🌈 วันนี้รวบรวมมาได้เท่านี้ ไว้จะมาอัพเดทให้เรื่อยๆนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลคนไข้ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม การซักประวัติและตรวจร่างกายอาจต้องเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปขึ้นกับโรคที่เรานึกถึงค่ะ

When in doubt, Ask your Board-certified Dermatologist

©👩🏻‍⚕️HELLO SKIN by หมอผิวหนัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s